Ga naar de inhoud

“Het zit er wel in, maar het komt er niet uit...”

Bovenstaande uitspraak hoor ik leerkrachten en ouders regelmatig gebruiken als ze over een leerling praten. Ze doelen op de volgende vaardigheden die 'er niet uit komen':

automatiseren van de sommen tot 20

leren lezen

spelling

Duitse, Franse, Engelse woorden.

Kortom, het kind heeft moeite om zich de basisvaardigheden eigen te maken.

Toch zien ouders en leerkrachten een slim kind (‘Het zit er wel in’).

Nieuwsgierig, leergierig, gevoelig, sociaal, creatief. Door de negatieve ervaringen op leergebied gaan deze kinderen helaas soms denken dat ze ‘dom’ zijn. Ze ontwikkelen mogelijk faalangst, concentratie- of motivatieproblemen. Soms is er een vermoeden of diagnose van dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ADHD of ADD.

​Wim Bouman heeft een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld om deze kinderen en jongeren te helpen. Deze methode zorgt ervoor dat leren weer leuk en makkelijk wordt en dat de basisvaardigheden goed geautomatiseerd worden!

DE KERNVISIE METHODE

De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen