Ga naar de inhoud

Praktische informatie

Verloop coachtraject

Gratis telefonisch intakegesprek


Gratis kennismaking van een half uur.


Bij iedere coachsessie is één van de ouders aanwezig. In de tijd tussen de coachgesprekken gaat u als ouders thuis dagelijks 15 minuten met uw kind oefenen.


Gemiddeld 8 coachafspraken van één uur voor kinderen op de basisschool.


Gemiddeld 4 coachafspraken van één uur voor jongeren op de middelbare school.


De coachafspraken vinden 1x per 3 weken plaats.


Tarief = 80 euro per coach sessie

Basistechniek (altijd)


Alfabet


Spelling


Werkwoord vervoegingen, Nederlandse taal


(Begrijpend- ) lezen


Automatiseren sommen tot 20


Automatiseren tafels tot 10


Klokkijken


Topografie


Leren van grote teksten: “mind map”


Engels, Duits, Franse,…?woorden leren

Onderdelen die aan bod (kunnen) komen

Mijn naam is Dineke Buizert

Kernvisiecoach

Herkent u bij uw kind de geschetste leerproblemen en bent u nieuwsgierig, neem gerust contact me op,ik denk heel graag met u mee!

De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen