Praktische informatie

Verloop coachtraject

Gratis telefonisch intakegesprek


Gratis kennismaking van een half uur.


Bij iedere coachsessie is één van de ouders aanwezig. In de tijd tussen de coachgesprekken gaat u als ouders thuis dagelijks 15 minuten met uw kind oefenen.


Gemiddeld 8 coachafspraken van één uur voor kinderen op de basisschool.


Gemiddeld 4 coachafspraken van één uur voor jongeren op de middelbare school.


De coachafspraken vinden 1x per 3 weken plaats.


Tarief = 80 euro per coach sessie

Basistechniek (altijd)


Alfabet


Spelling


Werkwoord vervoegingen, Nederlandse taal


(Begrijpend- ) lezen


Automatiseren sommen tot 20


Automatiseren tafels tot 10


Klokkijken


Topografie


Leren van grote teksten: “mind map”


Engels, Duits, Franse,…?woorden leren

Onderdelen die aan bod (kunnen) komen

Mijn naam is Dineke Buizert

Kernvisiecoach

Herkent u bij uw kind de geschetste leerproblemen en bent u nieuwsgierig, neem gerust contact me op,ik denk heel graag met u mee!